σχολικό υλικό για μαθητές Ι σχολικό υλικό για μαθητές ΙΙ προχωρημένο υλικό για ρομαντικούς επιπλέον υλικό για καθηγητές non greek material εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα προσωπικό υλίκο
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου ελληνικές συλλογές ασκήσεων πρόσφατα άρθρα
+ εργασίες
σχολικά βιβλία 1940-2016 Απολλώνιο πρόβλημα
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου αντιστροφή + γεωμ. μετασχηματισμοί διπλωματικές εργασίες τετράδια γνωστών Γεωμετρών ανακατασκευές βιβλίων (ανενεργή)
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου κωνικές τομές γεωμετρικά πρόσφατα βιβλία παλιά βοηθήματα Γεωμετρίας Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις παλιά βοηθήματα Τριγωνομετρίας
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου Παραστατική + Προβολική ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας παλιά βοηθήματα Αναλ. Γεωμετρίας
(αρχική σελίδα) η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

Η πρώτη στήλη (με το άσπρο φόντο) βρίσκεται στην σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''. Εκεί βρίσκεται και το βιβλίο επισκεπτών. Email επικοινωνίας: parmenides51 παπάκι gmail.com .

παλιά βοηθήματα Γεωμετρίας

Εδώ θα συγκεντρώνω σκαναρισμένα παλιά ελληνικά εξωσχολικά βιβλία Ευκλείδειας Γεωμετρίας που ανεβάζω ή συναντώ στο διαδίκτυο.

   Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βοήθημα και είναι διατεθειμένος να το μοιράστεί δημόσια, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

G. Lemaire 
Η Μεθοδική Λύση του Γεωμετρικού Προβλήματος 1938
(σε μετάφραση Γ.Ο. Βουδούρη, 2η έκδοση)

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/02/4-1938-lemaire-1938-1961-1970.html

Αλτιμήσης Γρηγόρης
Μαθήματα Γεωμετρίας (1976)

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/09/7-1976-1971-1975-1970-197-1957-197.html

Ανάγνος Δημήτρης
Γεωμετρία Α' Λυκείου
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeUZRdjBhRGhlNWs/view?usp=sharing


Ανάγνος Δημήτρης
Γεωμετρία Β' Λυκείου, Α' μέρος


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbUlOYUpIQklHOWs/view?usp=sharing
Βαρουχάκης Νίκος
Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  δια την ΣΤ' Γυμνασίου

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpYlAwY3VxSjBWRm8/view?usp=sharing

Γεωργιακάκης Μανώλης,
Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpajFVbWpGeWpOYVk/view?usp=sharing

Γεωργιακάκης Μ. & Π.
 Γεωμετρία Μεθοδολογία 1975 
<σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWEJoUzhXaU9kVTQ/edit

Γεωργιακάκης Μ. & Π.
 Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικα λυμένα θέματα

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeEpPcTFUTDQ4MDA/view?usp=sharing
Δημητρίου Αρίστος 
 Μέθοδοι Επιλύσεως Γεωμετρικών Προβλημάτων 1976 (5η έκδοση) 
<σελιδοδείκτες>


Δρακόπουλος Μιχάλης 
Στερεομετρία (1970)
http://parmenides52.blogspot.gr/2015/06/7.html

Ζουρνάς, Μπαλλής, Τσίντσιφας
Γεωμετρικοί Τόποι
(Σύγχρονο Φροντιστήριο, Θεσσαλονίκη)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaE9rT0p2akNnVmM/view?usp=sharing

Ιωαννίδης Ιωάννης
Επίπεδος Γεωμετρία 1970  (νέα έκδοση)

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/02/4-1938-lemaire-1938-1961-1970.html

Ιωαννίδης Ιωάννης
Γεωμετρία, Γεωμετρικοί Τόποι και Κατασκευαί (μετά το 1970) (νέα έκδοση)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpM0UyeHp3RnJvdXc/view?usp=sharing

Ιωαννίδης Ιωάννης
Γεωμετρία Ι, Επίπεδα Σχήματα  

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSUJLM1RoZ1psdGM/view?usp=sharing

Κανέλλος Σπύρος Γ. 
 Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος 
(1η έκδοση 1970 σε νεο pdf, 2η έκδοση 1973)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUW1KVk1fYy1NR0U/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpS1pMbFdmYm92c1E/view?usp=sharing
Κανέλλος Σπύρος Γ. 
Στερεομετρία (Ευκλείδειος Γεωμετρία του Τρισδιάστατου Χώρου) (νέα έκδοση του pdf)
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTXZwVXhaazlHbG8/view?usp=sharing

Καντζίος Δημήτριος Γ.
Ασκήσεις και Προβλήματα Γεωμετρίας του G.Lemaire 1961

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZEMxQ01LbVNTNDg/view?usp=sharing


Κυριακόπουλος Αντώνης 
 Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' Λυκείου 1980 
<σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTFc3STN1bWoyWkE/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTFc3STN1bWoyWkE/edit

Λιβέρης Διονύσιος
Η θεωρία της Γεωμετρικής Ασκήσεως 1938 (1η έκδοση)

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/02/4-1938-lemaire-1938-1961-1970.html

Λιβέρης Διονύσιος
Γεωμετρία του Επιπέδου 1969 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQb0VsdkFvOVE0b28/view?usp=sharing


Μπακούρος Γεώργιος
Γεωμετρικαί ασκήσεις Α 1958 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQc2wwWkZmWDlaRUE/view?usp=sharing

Μπαρμπαστάθης Χρίστος
Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος Α, Επιπεδομετρία
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMzZBYjI5V25abkE/view?usp=sharing
Μυλωνάς Γ. Β.
Γεωμετρικές Μεθοδεύσεις 1976


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdThPQ2hLd0lOT0k/view?usp=sharing


Νικολάου Νικόλαος
Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η εκδ 1938)
Ντάνης Γιάννης Αθ. 
 Γεωμετρία Οικονομικού Κύκλου 1969 
<σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUHIxMzVhdFRxUmM/edit
Ντάνης Γιάννης Αθ. 
Μεθοδολογία των Γεωμετρικών Τόπων 1977
<εκδόσεις Gutenberg>

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/04/5-1-x2.html

Ντάνης Γιάννης Αθ. 
Γεωμετρία, η θεωρία της επίπεδου γεωμετρίας, θετικών επιστήμων
<εκδόσεις Gutenberg>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeEpwbU9QUUd1SUk/view?usp=sharing

Ντάνης Γιάννης Αθ. 
Γεωμετρία,μεθοδολογικι αντιμετώπιση του χώρου 1,2
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSEtyRThIUW9BVTg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpRWp0Sm8yU0tERTg/view?usp=sharing


Πάλλας Αριστείδης 
Λύσεις Ασκήσεων Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία, 
τόμοι Α (1974),Β (1959), Γ (1970)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbkhqcl9yVHBDcXM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcWd5Vk56MGVubWc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZ1E2NDl3OVVxeHM/view?usp=sharing


Πανάκης Ιωάννης,
2500 Προβλήματα Γεωμετρικών Τόπων 

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/07/2500.htmlhttp://parmenides52.blogspot.gr/2015/07/2500.html

Πανάκης Ιωάννης,
Γεωμετρία του Τριγώνου Β', Ανισότικαί Σχέσεις: Γεωμετρικαί - Τριγωνομετρικαί

http://parmenides52.blogspot.com/2015/07/3-1969-1970.html


Πανάκης Ιωάννης
Γεωμετρία του Τριγώνου Β' - Γ',Γεωμετρικαί Κατασκευαί


  Παπαδόπουλος Στρατής
Μαθήματα Γεωμετρίας
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcTJOaE9ma1YwZDg/view?usp=sharing

Παπαδόπουλος Στρατής
Γεωμετρία, τόμος Α, τόμος 2ος

 

Παπανικολάου Χρήστος
Στοιχεία Γεωμετρίας, Β' Στερεομετρία (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQV21LQVlnR1FDcEk/view?usp=sharingΠαπαχρίστου Ιωάννης Γ.
Γεωμετρία, Α Επιπεδομετρία, Β Στερεομετρία
(Αθήνα Α'1966 Β' 1963)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbmdobWMzb3JwVUk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaUpIRjRBdjg0Y0k/view?usp=sharing

Παπαχρίστου Ιωάννης Γ.
Το Τετράεδρον, Γενικαί Ασκήσεις Στερεομετρίας
(Φροντιστήρια Λαμπρινόπουλου, 4η έκδοση 1960)
(χειρόγραφες λύσεις και υλικό από μαθήματα του Παπαχρίστου)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpX0Eza0FKbkFHNzg/view?usp=sharing

Παχής Στέλιος
Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄ Γυμνασίου, Α
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdFY4WkV4QmFsN2c/view?usp=sharing

Πνευματικός Νικόλαος
Μαθήματα Στερεομετρίας (3η εκδ. 1965)


http://parmenides52.blogspot.gr/2015/06/7.html
Πνευματικός Νικόλαος
Συμπλήρωμα Γεωμετρίας , Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpd1A1YnM2ZVN5Mlk/view?usp=sharing       https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeEpuYktubUdMVm8/view?usp=sharingΠεριστερόπουλος Αναστάσιος
Το πρόβλημα του Απολλωνίου ή περί επαφών, τόμος Β' (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQZmdPRWdpM2dSX1E/view?usp=sharing


Σκιαδάς Αναστάσιος
Γεωμετρία, Επιπεδομετρία, Α (2η έκδοση)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTWFSUUNScGZkcVk/view?usp=sharing


Σταυρόπουλος Ποθητός
Ασκήσεις Γεωμετρίας
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUENxMFdWNzNKZVk/view?usp=sharing

Σταυρόπουλος Ποθητός
Ασκήσεις Στερεομετρίας
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNnJESHlXV3hVSE0/view?usp=sharing

Σφουντούρης Κ.
Γεωμετρικαί Κατασκευαί
Α' Προσδιορισμός Σημείου                            Β' Κατασκευή Ευθείας

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVGR6c1pNMXJKeFE/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNzVvZF8tbFZlNFE/view?usp=sharing

Γ΄Κατασκευαί Τετραπλεύρων Κύκλων  Δ΄Κατασκευή Τριγώνων


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpc3RFbjVsa096RkU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNWp3d3pRcGh6cjA/view?usp=sharingΣφουντούρης Κ.
Συνοπτική Στερεομετρία


http://parmenides52.blogspot.gr/2015/06/7.html

Ταβανλής Χρήστος 
Επίπεδος Γεωμετρία 1 (2η έκδοση)


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpc2sxT19RZElVYTA/view?usp=sharing

Ταβανλής Χρήστος 
Μαθήματα μη Επίπεδου Γεωμετρίας 1 ,2


Τόγκας Πέτρος Γ. : 
Θεωρητική Γεωμετρία (25η έκδοση) 
<σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdGY0ZXRIeldsZU0/edit

Τόγκας Πέτρος Γ. : 
Προβλήματα Γεωμετρικών Τόπων και Κατασκευών, 
τόμοι Α, Β 1938


https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQRHVwNWhZdHYxX3M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQVTlrVHFwRlplenM/view?usp=sharing

Τσαούσης Κωνσταντίνος
Γενικαί Ασκήσεις Γεωμετρίας (Φρ. Πάλλα, 1962)
 

Τσίντσιφας Γιώργος
Ασκήσεις Γεωμετρίας 1968
 
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpQmlmT3A3UzJ1eGs/view?usp=sharing Τσίντσιφας Γιώργος
 Γεωμετρία 1, Επιπεδομετρία 


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpYkl6SjhyMXluSk0/edit

Τσίντσιφας Γ. , Μπαλλής Σ. ,Ζουρνάς Ι. 
 Γεωμετρία 3, Στερεομετρία 
<σελιδοδείκτες>
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTWxFV1U3MFg0REE/edit

Τσίντσιφας Γιώργος
Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικές Κατασκευές 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTFdGS2xjSmJ4YU0/edit 

Τσίντσιφας Γιώργος
 Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί 
(ένα δυσεύρετο βιβλίο, από ένα διάσημο Γεωμέτρη)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZjV0Z3hJSTdPT1k/edit


Φιλίππου Βασίλειος
Στερεομετρια, Μεθοδολόγια

http://parmenides52.blogspot.gr/2015/01/1977.htmlΒΙΒΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1940

 Καραγιαννίδης Α.Γ. 
Στοιχεία γεωμετρίας, προς χρήσιν των Γυμνασίων 1904

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSk11cGRCRUpUNTQ/edit
 ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
Φροντιστήρια Καζαντζή - Φιλίππου
Ακριδέλη, Λαζαρίδου, Θερμός, Κεχαγιάς:
Λελυμέναι Ασκήσεις Γεωμετρίας  
(πηγή: lisari.blogspot.gr)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdlVPTC1INnZQZXM/edit?usp=sharing
Υ.Γ. Στις αγκύλες βρίσκονται σχόλια για το εκάστοτε pdf, δηλαδή:
<2σε1> σημαίνει οτι σκαναρίστηκαν 2 σελίδες σε μια
<σελιδοδείκτες> σημαίνει οτι το pdf περιέχει αναλυτικούς σελιδοδείκτες


πηγές:
παλιό site του ΟΕΔΒ
παλιό site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
anemi.lib.uoc.gr  (Στοιχεία Γεωμετρίας του Καραγιαννίδη)
e-library.iep.edu.gr (όσα έχουν ένδειξη ΙΕΠ)
eisatopon.blogspot.gr (Ντάνης Οικονομικού, Κανέλλος 1η έκδοση Επιπεδομετρίας, Μεθοδική  Γεωργιακάκη, Θεωρητική του Τόγκα, Δημητρίου, Στερεομετρία Τσίντσιφα)
gtsintsifas.com (Τσίντσιφας) 
Αννιτσάκης Νίκος (τα περισσότερα βιβλία)
Ιωαννίδης Παναγιώτης (Ζουρνάς-Μπαλλής-Τσίντσιφας, Τόποι Ντάνη, Πανάκης Τριγώνου τόμος Γ, Σκιαδάς)
Μανωλόπουλος Ευάγγελος (Λιβέρης, Lemaire, Καντζιός, Ιωαννίδης)
Μπούφας Δημήτρης (1000 του Γεωργιακάκη, Ανάγνος x2, Παπαδόπουλος Στρ. 2ος)
Παυλάκης Άρης (Ιωαννίδης Ευθ. Σχήματα)
Π. Δημήτρης (Πνευματικού Συμπλήρωμα x2)
Σερμπετζόγλου Σοφρώνης (Ιωαννίδης Ευθ. Σχήματα)
Τ. Κώστας (Τόποι του Τόγκα)

15 σχόλια:

 1. ΣΤΡΑΤΗΣ Πάρα πολύ καλή προσπάθεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἐξαιρετικὴ προσπάθεια. Σύντομα θὰ προσθέσω τὸν σύνδεσμο στὴ δική μου ἱστοσελίδα. Μὲ "ἀγωνιστικοὐς" χαιρετισμούς, 'I.Δ. Πλατῆς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο κ. Χρονόλπουλος , μόνο ως μέγας ευεργέτης της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης και παιδείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί!!! Οτιδήποτε λιγώτερο θα ήταν προϊόν μικρότητας και λανθάνουσας μοχθηρίας.......
  Ας μάθουμε να εκτιμούμε!!!!
  Βασίλης Βισκαδουράκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τάκη, είναι αξιοζήλευτο το πάθος και το μεράκι σου για αυτό το έργο.Μεγάλη προσφορά στις νέες αλλά και στις μεγαλύτερες γεννιές. Η Γεωμετρία χρειάζονταν οσοδήποτε άλλο αυτή την προσπάθεια.Να είσαι καλά !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 1974-76 ήμουνα μαθητής στο φροντιστήριο "Ηράκλειτος" στην Αθήνα...
  Και μελετούσαμε τα 2 τεύχη Γεωμετρίας του Αναστασίου Σκιαδά, και την Στερεομετρία του Μιχάλη Δρακόπουλου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εξαιρετικό! Θα ήθελα αν έχεις και κανένα βιβλίο των Ιησουιτών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο σκοπός είναι να διασωθούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλία που είναι εξαντλημένα και δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο. Η 4τομη Γεωμετρία των Ιησουιτών καθώς και η 6τομη Γεωμετρία του Κισκύρα (3 εκ των οποίων με το ψευδώνυμο Τσαρούχης) ακόμα πωλείται.

   Διαγραφή
 7. αγαπητε Τακη
  παρακολουθω την ιστοσελίδα σου, που αποτελεί κόσμημα στο πεδίο της γνώσης των Μαθηματικων και δη της Ευκλειδείου Γεωμετρίας.
  Σου ευχομαι , καλη χρονια και καθε προσωπική και οικογενειακη ευτυχία.
  Ε.Κ.Μανωλόπουλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σας έστειλα ένα γεωμετρικό παράδειγμα στα εγγεγραμμένα ισοσκελή τραπέζια στον κύκλο με σκοπό να μάθω αν Έλληνες και ξένοι γεωμέτρες αλλά και οι Ιησουίτες έχουν κάτι παρόμοιο .
  e-mail: halatsisg@yahoo.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο την αρχή των αξόνων ακτίνα ρ=125 και 4 σημεία του Ε=(-117,-44) , Ζ=(117,-44) , Μ=(-75,100) , Ν=(75,100) . Με χαρτί και μολύβι βρίσκω ΕΜ=ΜΝ=ΝΖ=150 και τότε σε ίσες χορδές έχω και ίσα τόξα και το εγγεγραμμένο ισοσκελές ΜΝΖΕ έχει τη μικρή βάση ίση με τις δύο μη παράλληλες πλευρές . Τέτοια τραπέζια έχω χιλιάδες μια και έχω και χιλιάδες τριχοτομήσεις γωνιών με τη βοήθεια των δύο υπερβολών μου. Τους 4 κλάδους των δύο υπερβολών τους κατασκευάζω με διαβήτη και αβαθμολόγητο χάρακα .
  e-mail: halatsisg@yahoo.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ Τάκη,
  Δεν πίστευα ότι μπορώ να βρω τόσο μεγάλο πλούτο στην ιστοσελίδα σου. Το έργο σου είναι απίστευτα μεγάλο και αξιόλογο. Αξίζεις πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι πάντοτε καλά και η ιστοσελίδα σου να μας διαφωτίζει.
  Με εκτίμηση
  Νίκος Ιωσηφίδης
  Μαθηματικός - Φροντιστής
  Βέροια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κύριε Χρονόπουλε μήπως γνωρίζετε αν ο Β.Φιλιππου εκτός από την Στερεομετρίσ έχει εκδόσει και άλλα βιβλία Γεωμετριας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρόσφατα έμαθα οτι χρησιμοποιούσε 3 τεύχη Επιπεδομετρίας στα μαθήματά του. Δεν γνωρίζω αν τελικά τα εξέδωσε. Τα αναζητούμε για να τα σκανάρουμε.

   Διαγραφή
 12. Εξαιρετική δουλειά.Αναμνησεις γεωμετρίας !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή