σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς
Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείου


σχολικά βιβλία
Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες

διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις
εισαγωγικές εξετάσεις

σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία
συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)
Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

από την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων 1968-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή 1966-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
μαθηματικά περιοδικά 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για αξιόλογο υλικό διαχρονικά στα υπόλοιπα Σχολικά Μαθηματικά, ελάτε στην σελίδα: Για την αγάπη των μαθηματικών
Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

όλα τα σκαναρισμένα βιβλία αλφαβητικά ανά συγγραφέα


Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας (κι αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Συγκεντρώνονται επίσης:  Τετράδια γνωστών Γεωμετρών  εδώ  και Σχολικές Γεωμετρίες εδώ.
Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε και την αντίστοιχη σελίδα στην Αγάπη των Μαθηματικών, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία πλην Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές  λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Οι φράσεις ''τελευταία''  / ''όχι τελευταία'' αναφέρονται στο εαν το σκαναρισμένο αρχείο αφορά την τελευταία και καλύτερη από άποψη περιεχομένου έκδοση του βιβλίου.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 1. G. Lemaire - Η Μεθοδική επίλυση του γεωμετρικού προβλήματος  (2η) 1946 (ίδιο περιεχόμενο με την τελευταία 3η)
 2. Ακριδέλη, Λαζαρίδου, Θερμός, Κεχαγιάς -  Λελυμέναι Ασκήσεις Γεωμετρίας (Φροντ. Καζαντζή - Φιλίππου)
 3. Ακύλας Ανάργυρος - Περί των κανονικών κυρτών πολυέδρων 1952
 4. Ακύλας Ανάργυρος - Το πέμπτον αίτημα των παραλλήλων του Ευκλείδου και θεμελιώδεις τίνες προτάσεις της υπερβολικής γεωμετρίας 1957
 5. Αλτιμήσης Γρηγόρης - Μαθήματα γεωμετρίας 1976
 6. Ανάγνος Δημήτρης - Γεωμετρία Α' Λυκείου
 7. Ανάγνος Δημήτρης - Γεωμετρία Β' Λυκείου, Α' μέρος 1994
 8. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961  (διατριβή)
 9. Αυδής Ιωάννης - Περί των ομοπαραλληλικών ομογραφιών 1965 (ανάτυπο)
 10. Βαρέλης Σάββας - Γεωμετρικά θέματα, τεύχος Ι 1968
 11. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας 1971
 12. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας, λύσεις 1974 (λύσεις)
 13. Βήττας Κώστας - Ασκήσεις γεωμετρίας για ερασιτέχνες Ι  2005 
 14. Βικάτος Παναγιώτης - 1000 γενικές ασκήσεις τριγωνομετρίας, τόμος Α 1975 (σελιδοδείκτες)
 15. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1963 (παραπομπή)
 16. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1964 (παραπομπή)
 17. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία μεθοδολογία  (2η) 1975 (σελιδοδείκτες)
 18. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α Λυκείου μεθοδολογία 1988
 19. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα 1977 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 20. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία 1976
 21. Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες 1978
 22. Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις 1976
 23. Δαμίγος Εμμανουήλ - Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα  1969
 24. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρικά θέματα 1975
 25. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο 1979
 26. Δημητρίου Αρίστος - Μέθοδοι επιλύσεως γεωμετρικών προβλημάτων (5η) 1976 (όλες οι εκδόσεις είναι ίδιες) (σελιδοδείκτες)
 27. Διακομανώλης Μιχαήλ - Διευρεύνηση του προβλήματος του J.D.Gergonne 1990
 28. Διακομανώλης Μιχαήλ - Λύση του περίφημου προβλήματος του J.D.Gergonne 1988
 29. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία 1970
 30. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 31. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί τόποι
 32. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, στερεομετρία <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα μόνο τον Τσίντσιφα> (σελιδοδείκτες)
 33. Ιωαννίδης Γιάννης & Τεμπέλης Κώστας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου 1975
 34. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, γεωμετρικοί τόποι και κατασκευαί <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα τον Ταβανλη> (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα)
 35. Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος γεωμετρία  (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα
 36. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Επίπεδα Σχήματα  1961
 37. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη επιπέδων σχημάτων
 38. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (1η) 1970 (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα)
 39. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (2η) 1973 (τελευταία) (+ σελιδοδείκτες *)
 40. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 1  (λύσεις)
 41. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 2  (λύσεις)
 42. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 3  (λύσεις)
 43. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 4  (λύσεις)
 44. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 5  (λύσεις)
 45. Κανέλλος Σπύρος - Μαθηματικαί Έρευναι και Εξαγόμενα, μέρος Α, Γεωμετρικά (απόσπασμα) 1965
 46. Κανέλλος Σπύρος - Περί των γεωμετρικών αξιωμάτων της κινήσεως 1975
 47. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία 1970  (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα)
 48. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) 
 49. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις) (2σε1)
 50. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις) (2σε1)
 51. Κανέλλος Σπύρος - Στοιχεία τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1964 (όχι τελευταία, η τελευταία βγήκε με τον τίτλο Τριγωνομετρία εις πλήρη έκταση)
 52. Κανέλλος Σπύρος - Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν (τελευταία από Τριγωνομετρίες του Κανέλλου) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα) (+ σελιδοδείκτες *)
 53. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) (2σε1)
 54. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 2ο  (λύσεις) (2σε1)
 55. Καντεμίρης Αργύρης - Πως μετατρέπεται η επιπεδομετρία εις στερεομετρίαν 1971
 56. Καντζιός Δημήτριος - Ασκήσεις και προβλήματα γεωμετρίας του G. Lemaire (1η) 1961 (όχι τελευταία)
 57. Κιοσκερίδης Νικόλαος - 2 Θεωρήματα 1974
 58. Κισκύρας Νίκος - Δύναμη σημείου προς έλλειψη και προς ελλειψοειδές υπό γωνία 1981
 59. Κισκύρας Νίκος - Θεωρήματα και προβλήματα γεωμετρίας, συμπλήρωμα Α 1979
 60. Κισκύρας Νίκος - Στροφοειδής καμπύλη, κογχοειδείς καμπύλες, αρχιμήδεια έλικα, λογαριθμική έλικα 1988
 61. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα,  ο χώρος 1991
 62. Κισκύρας Νίκος - Έρευνα εκ βαθέων, απομνημονεύματα  (παράρτημα)
 63. Κοκολάκης Αντώνης - Τρόποι που λύνονται οι ασκήσεις γεωμετρίας, επιπεδομετρία
 64. Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος - Μαθηματικά θέματα 1983
 65. Κουντουρατζής Παράσχος - Γεωμετρικά Θέματα 1963
 66. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef  1952 (διατριβή)
 67. Κουτίβας Ν. - Τριγωνομετρία 1971 (σελιδοδείκτες)
 68. Κρομμύδας Σωτήριος - Σπουδή σε μια άσκηση της ευκλείδειας γεωμετρίας 1973
 69. Κρομμύδας Σωτήριος - Ένα θεώρημα της ευκλείδειας γεωμετρίας 1978
 70. Κυριαζής Νίκος - Αρμονική Γεωμετρία 2015 (παραπομπή)
 71. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' Λυκείου  (Γεωμετρία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου) 1978 (σελιδοδείκτες)
 72. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 1, διανύσματα ευθεία 1999
 73. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 2. κωνικές τομές 1999
 74. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 75. Λιβέρης Διονύσιος - Η θεωρία της γεωμετρικής άσκησεως (1η) 1938 (όχι τελευταία)
 76. Λιβέρης Διονύσιος - Γεωμετρία του Επιπέδου (ΙΕΠ) 1969
 77. Μάγειρας Παναγιώτης - Τριγωνομετρικά θέματα 1963
 78. Μαλαμογλου Νικόλαος - Μελέτη γεωμετρικών θεμάτων κατά την κίνησιν των γεωμετρικών σχημάτων ή υπό μορφή συνόλων 1968 (απόσπασμα) 
 79. Μακρής Βασίλειος - Το αίτημα των παραλλήλων 1932
 80. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1971
 81. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2  1971 (νέα έκδοση , προστέθηκαν 10 σελίδες)
 82. Μαραγκάκης Μανόλης - Γεωμετρικά Θέματα 1978 (νέα έκδοση)
 83. Μαραγκάκης Μανόλης - Τριγωνομετρικά Θέματα 1979
 84. Μαρουσάκης Παρασκευάς - Η τετραγωνική ρίζα μη τετραγώνου φυσικού είναι αριθμός ασύμμετρος 1988
 85. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Το πρόβλημα της διαιρέσεως του κύκλου εις ίσα μέρη 1950
 86. Μπακούρος Γεώργιος - Γεωμετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 87. Μπακούρος Γεώργιος - Τριγωνομετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 88. Μπαλμπούζης Ζήσης - Γεωμετρία, μελέτη σε ειδικά θέματα 1977
 89. Μπαρδάνης Μιχαήλ - Περί ιδιοτητών τινων του τριγώνου (2η) 1959
 90. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη επίπεδος τριγωνομετρία   1950 (νέα έκδοση,1 ανά σελίδα)
 91. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Γεωμετρίας, τεύχος Α Επιπεδομετρία [μέχρι ασκ.571](λύσεις)
 92. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) (λύσεις)
 93. Μπρουζάκης Αναστάσιος - Συμπληρωματικά και παραπληρωματικά τρίγωνα 1973
 94. Μυλωνάς Γ. - Γεωμετρικές μεθοδεύσεις 1976
 95. Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 96. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Ζ) 1954 (τελευταία, σαν Δ)
 97. Νικολάου Νικόλαος - Παραστατική Γεωμετρία (3η)
 98. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας (2η) 1938 (όχι τελευταία)
 99. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη πάνω στα εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα τρίγωνα δοσμένου τριγώνου (αδημοσίευτη) 1954 (παραπομπή)
 100. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία (επίπεδη) πολυτεχνείου 1967
 101. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία οικονομικού κύκλου 1969 (σελιδοδείκτες)
 102. Ντάνης Γιάννης - Μεθοδολογία των γεωμετρικών τόπων 1977
 103. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του χώρου 1974
 104. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του χώρου 1972
 105. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη επί του συνόλου των ευθειών Simson (Διαλέξεις ΕΜΕ 1962) (ανάτυπο) <νέα έκδοση του αρχείου
 106. Παλαιοδημόπουλος Νίκος - Σύνθετοι Ασκήσεις, τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας 1954
 107. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Α  1974 (λύσεις)
 108. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Β  1959 (λύσεις)
 109. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Γ  1970 (λύσεις)
 110. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 111. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 112. Πάμφιλος Παρις - Γεωμετρία Σημειώσεις 1998
 113. Πάμφιλος Πάρις - Εισαγωγή στην Γεωμετρία  2000
 114. Πάμφιλος Παρις - Έλασσον Γεωμετρικόν Κρήτη 19 Ιουλίου 2011
 115. Πανάκης Ιωάννης - Το ισοσκελές τρίγωνο
 116. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Α 1969
 117. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Β 1970
 118. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Γ 1970
 119. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 1
 120. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 2
 121. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1973
 122. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2 1973
 123. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 3
 124. Παπαδάτος Ιωάννης - Αρχιμήδη, τα 13 ημικανονικά πολύεδρα 1978
 125. Παπαδημητρίου Ιωάννης -  Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1966
 126. Παπαδόπουλος Στρατής - Γεωμετρία,  μέρος Α, τόμος 2ος 1976
 127. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Γεωμετρίας 1968
 128. Παπαναστασίου Σωκράτης - Περί γεωμετρικού κέντρου 1959
 129. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία (ΙΕΠ) 1973
 130. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας - Οι τριγωνομετρικοί τύποι ευρισκόμενοι γεωμετρικώς  1934
 131. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Α Επιπεδομετρία  (2η) 1966 (όχι τελευταία)
 132. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β Στερεομετρία (1η) 1963 (όχι τελευταία)
 133. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η) 1960
 134. Παχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄Γυμνασίου, Α'
 135. Περιστερόπουλος Αναστάσιος - Το Πρόβλημα του Απολλωνίου ή των επαφών Β' (ΙΕΠ) 1973
 136. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (3η) 1965 (οχι τελευταία)
 137. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (4η) 1978 (τελευταία)
 138. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  1974
 139. Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπλήρωματος Γεωμετρίας  1975 (λύσεις)
 140. Πυλαρινός Όθων -  Αξιωματική θεμελίωσις της Ευκλείδειου Γεωμετρίας του τρισδιάστατου χώρου 1946
 141. Ρόκος Παντελής - Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί εις τον χώρον των δυο διαστάσεων 1962 (ομιλίες)
 142. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Α 1966
 143. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Β (2η) 1963
 144. Σβερκός Κωνσταντίνος - Μαθήματα Τριγωνομετρίας, οικονομικού & τεχνικού κύκλου (ΙΕΠ) 1969
 145. Σβερκός Κωνσταντίνος - Τυπολόγιο Τριγωνομετρίας 
 146. Σιδηρόπουλος Νίκος - Το κανονικό επτάγωνο και ο Αρχιμήδης 1993
 147. Σκιαδάς Αναστάσιος - Γεωμετρία, Επιπεδομετρία Α (2η) 1973 (τελευταία)
 148. Σκιαδάς Τάσος - Η γεωμετρία κατά ενότητες θεμάτων 1977
 149. Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας 1974
 150. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους μηχανικά I 1946
 151. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους περί της κατασκευής της πλευράς του εις τον κύκλον εγγεγραμμένου κανονικού επταγώνο 1968 (ανάτυπο)
 152. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής 1946
 153. Σταμάτης Ευάγγελος - Το Δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας  1949
 154. Σταυρίνος Παναγιώτης - Τα πέντε πλατωνικά στερεά 1968
 155. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Γεωμετρίας (εκφωνήσεις)
 156. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας (εκφωνήσεις)
 157. Στρίκης Γεώργιος - Κυρτά κανονικά πολύεδρα 1950
 158. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας 1938
 159. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Πρόσκλησις εις τας μη ευκλείδειους γεωμετρίας 1968
 160. Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 161. Σφουντούρης Κώστας - Προσδιορισμός Σημείου (Κατασκευαί Α') 1971 
 162. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Ευθείας (Κατασκευαί Β')  1971
 163. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τετραπλεύρων Κύκλων (Κατασκευαί Γ') 
 164. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τριγώνων (Κατασκευαί Δ')
 165. Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική στερεομετρία
 166. Ταβανλής Χρήστος - Επίπεδος γεωμετρία 1 (2η) (τελευταία)
 167. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 168. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 169. Τασόπουλος Γ.  - Προτάσεις στα τρίγωνα και στις τρίεδρες στερεές γωνίες 1965 (ανάτυπο)
 170. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α (λύσεις)
 171. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β1 (λύσεις)
 172. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β2 (λύσεις)
 173. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Α (λύσεις)
 174. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Β (λύσεις)
 175. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Γ (λύσεις)
 176. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Δ (λύσεις)
 177. Τόγκας Πέτρος - Ευθύγραμμος τριγωνομετρία (8η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 178. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (25η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 179. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (27η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σε ανάλυση 1200 dpi με σελιδοδείκτες *  + optimized) 
 180. Τόγκας Πέτρος - Μέγιστα κι ελάχιστα αλγεβρικών παραστάσεων 1934
 181. Tόγκας Πέτρος - Διανυσματικός λογισμός
 182. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Α 1938
 183. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Β 1938
 184. Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Γενικές Ασκήσεις Γεωμετρίας 1962 (εκφωνήσεις)
 185. Τσαούσης Κωνσταντίνος - Δυο νέα θεωρήματα 1974
 186. Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1968
 187. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία 1,  Επιπεδομετρία
 188. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Α, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 
 189. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Β, Γεωμετρικοί τόποι, γεωμετρικές κατασκευές 
 190. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία μεθοδολογία (4η) 1977
 191. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της γεωμετρίας 1961
 192. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 (διατριβή)
 193. Χατσόπουλος Ιωάννης - Μαθήματα γεωμετρίας, κωνικαί τομαί 1957
Σταμάτη Ευάγγελου
(επεξεργασμένα αρχεία προερχόμενα από evangelosstamatis.wordpress.com)πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 9, Βικάτος Α΄, Γεωργιακάκη Μεθοδολογία, Δημητρίου, Κανέλλος 1η έκδ. Επιπεδομετρίας,  Κουτίβας, Ντάνης Οικονομικού, Τσίντσιφας Στερεομετρία, Τόγκας Γεωμετρία + Τριγωνομετρία )
e-library.iep.edu.gr (μόνο 10, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
evangelosstamatis.wordpress.com (Ευάγγελος Σταμάτης)
gtsintsifas.com (μόνο 3, του Τσίντσιφα πλην Στερεομετρίας)
lisati.blogspot.gr (μόνο 1, από Ακριδέλη - Λαζαρίδου - Θερμός - Κεχαγιάς)
mathematica.gr (μόνο 1, του Κυριαζή)
www.math.uoc.gr/~pamfilos (μόνο 3, του Πάμφιλου)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (όλα τα υπόλοιπα, 120+ βιβλία )


σελιδοδείκτες * = από τον Δημήτρη Συκιά
σε ανάλυση 1200 dpi  = από τον Ηλία Κουγιάνο

Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

παλια βοηθήματα


Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

4 σχόλια:

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ
  Στέλλα Σερεμετάκη Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας βρήκα τυχαία . Έμεινα ενεός !!! Κρίμα που είμαι " εις τας Δυσμάς του βίου μου " .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα μεγάλο μπράβο. Γι αυτό η Ελλάδα δεν θα πεθένει ποτέ. Γιατί έχει ανθρώπους μερακλήδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιάντση Κυριακή6 Ιανουαρίου 2018 - 1:32 μ.μ.

  Συγχαρητήρια! Μεγάλη παρακαταθήκη! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή