σχολικό υλικό για μαθητές προχωρημένο υλικό για ρομαντικούς επιπλέον υλικό για καθηγητές εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα προσωπικό υλίκο
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου ελληνικές συλλογές ασκήσεων πρόσφατα άρθρα
+ εργασίες
σχολικά βιβλία 1940-2016 Απολλώνιο πρόβλημα
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου αντιστροφή + γεωμ. μετασχηματισμοί διπλωματικές εργασίες τετράδια γνωστών Γεωμετρών ανακατασκευές βιβλίων (ανενεργή)
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου κωνικές τομές γεωμετρικά πρόσφατα βιβλία παλιά βοηθήματα Γεωμετρίας Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις παλιά βοηθήματα Τριγωνομετρίας
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου Παραστατική + Προβολική ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας παλιά βοηθήματα Αναλ. Γεωμετρίας
(αρχική σελίδα) η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσειςΚιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

βοηθήματα Γεωμετρίας βοηθήματα Τριγωνομετρίας βοηθήματα Αναλυτικής Γεωμετρίας Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας


Για αξιόλογο υλικό διαχρονικά στα υπόλοιπα Σχολικά Μαθηματικά, ελάτε στην σελίδα: Για την αγάπη των μαθηματικών
Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

όλα τα σκαναρισμένα βιβλία αλφαβητικά ανά συγγραφέα


Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας (κι αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους , Τριγωνομετρία και Γεωμέτρες) για να τα βρίσκετε μαζεμένα. Τα άπαντα της Αγάπης των Μαθηματικών συγκεντρώνονται εδώ.

Τα τετράδια γνωστών Γεωμετρών συγκεντρώνονται εδώ.
Τα σχολικά βιβλία Γεωμετρίας συγκεντρώνονται εδώ.
Τα σχολικά βιβλία Μαθηματικών πλην Γεωμετρίας συγκεντρώνονται εδώ.
Τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα συγκεντρώθηκαν  εδώ.
Ο κόσμος του Σπουδαστή των Φροντιστηρών Βασιλειάδη συγκεντρώνεται εδώ 

Τα υπόλοιπα μαθηματικά περιοδικά συγκεντρώνονται εδώ 

Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε και την αντίστοιχη σελίδα στην Αγάπη των Μαθηματικών, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία πλην Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές  λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.


Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 1. G. Lemaire - Η Μεθοδική επίλυση του γεωμετρικού προβλήματος (2η 1946)
 2. Ακύλας Ανάργυρος - Περί των κανονικών κυρτών πολυέδρων
 3. Ακύλας Ανάργυρος - Το πέμπτον αίτημα των παραλλήλων του Ευκλείδου και θεμελιώδεις τίνες προτάσεις της υπερβολικής γεωμετρίας
 4. Αλτιμήσης Γρηγόρης - Μαθήματα γεωμετρίας
 5. Ανάγνος Δημήτρης - Γεωμετρία Α' Λυκείου
 6. Ανάγνος Δημήτρης - Γεωμετρία Β' Λυκείου, Α' μέρος
 7. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών  (διατριβή)
 8. Βαρέλης Σάββας - Γεωμετρικά θέματα, τεύχος Ι
 9. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας
 10. Βήττας Κώστας - Ασκήσεις γεωμετρίας για ερασιτέχνες Ι 2005
 11. Βικάτος Παναγιώτης - 1000 γενικές ασκήσεις τριγωνομετρίας, τόμος Α
 12. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας 1963 (αδημοσίευτη) (παραπομπή)
 13. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας 1964 (αδημοσίευτη) (παραπομπή)
 14. Γεωργιακάκης Μ. Π. - Γεωμετρία μεθοδολογία (2η 1975)
 15. Γεωργιακάκης Μ. Π. - Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα
 16. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία
 17. Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες (1978)
 18. Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις (1976)
 19. Δαμίγος Εμμανουήλ -  Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα (1969)
 20. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο (1979)  
 21. Δημητρίου Αρίστος - Μέθοδοι επιλύσεως γεωμετρικών προβλημάτων (5η 1976)
 22. Διακομανώλης Μιχαήλ - Διευρεύνηση του προβλήματος του J.D.Gergonne
 23. Διακομανώλης Μιχαήλ - Λύση του περίφημου προβλήματος του J.D.Gergonne
 24. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία
 25. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί τόποι
 26. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, στερεομετρία <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα μόνο τον Τσίντσιφα>
 27. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, γεωμετρικοί τόποι και κατασκευαί <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα τον Ταβανλη> (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα)
 28. Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος γεωμετρία  (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα
 29. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Επίπεδα Σχήματα 
 30. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη επιπέδων σχημάτων
 31. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (1η 1970)  (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα)
 32. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (2η 1973)
 33. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 1 (λύσεις)
 34. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 2 (λύσεις)
 35. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 3 (λύσεις)
 36. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 4 (λύσεις)
 37. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 5 (λύσεις)
 38. Κανέλλος Σπύρος - Μαθηματικαί Έρευναι και Εξαγόμενα, μέρος Α, Γεωμετρικά (απόσπασμα)
 39. Κανέλλος Σπύρος - Περί των γεωμετρικών αξιωμάτων της κινήσεως
 40. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία (νέα έκδοση , 1 ανά σελίδα)
 41. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 1ο (λύσεις)
 42. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις)
 43. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις)
 44. Κανέλλος Σπύρος - Στοιχεία τριγωνομετρίας (ΙΕΠ)
 45. Κανέλλος Σπύρος - Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν
 46. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 1ο (λύσεις)
 47. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις)
 48. Καντεμίρης Αργύρης - Πως μετατρέπεται η επιπεδομετρία εις στερεομετρίαν
 49. Καντζιός Δημήτριος - Ασκήσεις και προβλήματα γεωμετρίας του G. Lemaire (1η 1961)
 50. Κιοσκερίδης Νικ. - 2 Θεωρήματα
 51. Κισκύρας Νίκος - Δύναμη σημείου προς έλλειψη και προς ελλειψοειδές υπό γωνία
 52. Κισκύρας Νίκος - Θεωρήματα και προβλήματα γεωμετρίας, συμπλήρωμα Α
 53. Κισκύρας Νίκος - Στροφοειδής καμπύλη, κογχοειδείς καμπύλες, αρχιμήδεια έλικα, λογαριθμική έλικα
 54. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα,  ο χώρος
 55. Κισκύρας Νίκος - Έρευνα εκ βαθέων, απομνημονεύματα  (παράρτημα)
 56. Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος - Μαθηματικά θέματα
 57. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef  (διατριβή)
 58. Κουτίβας Ν. - Τριγωνομετρία
 59. Κρομμύδας Σωτήριος - Σπουδή σε μια άσκηση της ευκλείδειας γεωμετρίας
 60. Κρομμύδας Σωτήριος - Ένα θεώρημα της ευκλείδειας γεωμετρίας
 61. Κυριαζής Νίκος - Αρμονική Γεωμετρία (παραπομπή)
 62. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' Λυκείου 1978 (Γεωμετρία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου)
 63. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 1, διανύσματα ευθεία
 64. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 2. κωνικές τομές
 65. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών (διατριβή)
 66. Λιβέρης Διονύσιος - Η θεωρία της γεωμετρικής άσκησεως (1η 1938)
 67. Λιβέρης Διονύσιος - Γεωμετρία του Επιπέδου (ΙΕΠ)
 68. Μάγειρας Παναγιώτης - Τριγωνομετρικά θέματα
 69. Μαλαμογλου Νικόλαος - Μελέτη γεωμετρικών θεμάτων κατά την κίνησιν των γεωμετρικών σχημάτων ή υπό μορφή συνόλων (απόσπασμα)
 70. Μακρής Βασίλειος - Το αίτημα των παραλλήλων
 71. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1
 72. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2   (νέα έκδοση , προστέθηκαν 10 σελίδες)
 73. Μαραγκάκης Μανόλης - Τριγωνομετρικά Θέματα
 74. Μαρουσάκης Παρασκευάς - Η τετραγωνική ρίζα μη τετραγώνου φυσικού είναι αριθμός ασύμμετρος
 75. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Το πρόβλημα της διαιρέσεως του κύκλου εις ίσα μέρη
 76. Μπακούρος Γεώργιος - Γεωμετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ)
 77. Μπακούρος Γεώργιος - Τριγωνομετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ)
 78. Μπαλμπούζης Ζήσης - Γεωμετρία, μελέτη σε ειδικά θέματα
 79. Μπαρδάνης Μιχαήλ - Περί ιδιοτητών τινων του τριγώνου (2η 1959)
 80. Μπαρμαστάθης Χρίστος - Μεγάλη επίπεδος τριγωνομετρία 
 81. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Γεωμετρίας, τεύχος Α Επιπεδομετρία,
 82. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ)
 83. Μπρουζάκης Αναστάσιος - Συμπληρωματικά και παραπληρωματικά τρίγωνα
 84. Μυλωνάς Γ. - Γεωμετρικές μεθοδεύσεις
 85. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Ζ 1954)
 86. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας (2η 1938)
 87. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη πάνω στα εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα τρίγωνα δοσμένου τριγώνου 1954 (αδημοσίευτη) (παραπομπή)
 88. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία (επίπεδη) πολυτεχνείου (1967)
 89. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία οικονομικού κύκλου
 90. Ντάνης Γιάννης - Μεθοδολογία των γεωμετρικών τόπων
 91. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του χώρου
 92. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του χώρου
 93. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη επί του συνόλου των ευθειών Simson (Διαλέξεις ΕΜΕ 1962) <νέα έκδοση του αρχείου>
 94. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Α (1974)
 95. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Β (1959)
 96. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Γ (1970)
 97. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων (διατριβή)
 98. Πάμφιλος Παρις - Γεωμετρία Σημειώσεις (1989)
 99. Πάμφιλος Πάρις - Εισαγωγή στην Γεωμετρία (2000)
 100. Πάμφιλος Παρις - Έλασσον Γεωμετρικόν (Κρήτη 19 Ιουλίου 2011)
 101. Πανάκης Ιωάννης - Το ισοσκελές τρίγωνο
 102. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Α
 103. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Β
 104. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Γ
 105. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 1
 106. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 2
 107. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1
 108. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2
 109. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 3
 110. Παπαδάτος Ιωάννης - Αρχιμήδη, τα 13 ημικανονικά πολύεδρα
 111. Παπαδημητρίου Ιωάννης -  Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ)
 112. Παπαδόπουλος Στρατής - Γεωμετρία,  μέρος Α, τόμος 2ος
 113. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Γεωμετρίας
 114. Παπαναστασίου Σωκράτης - Περί γεωμετρικού κέντρου
 115. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία (ΙΕΠ)
 116. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας - Οι τριγωνομετρικοί τύποι ευρισκόμενοι γεωμετρικώς 
 117. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Α, επιπεδομετρία (2η 1966)
 118. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β, στερεομετρία (1η 1963)
 119. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η 1960)
 120. Πάχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄Γυμνασίου, Α
 121. Περιστερόπουλος Αναστάσιος - Το Πρόβλημα του Απολλωνίου ή των επαφών Β' (ΙΕΠ)
 122. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα στερεομετρίας (3η 1965)
 123. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας 
 124. Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπλήρωματος Γεωμετρίας (λύσεις)
 125. Πυλαρινός Όθων -  Αξιωματική θεμελίωσις της Ευκλείδειου Γεωμετρίας του τρισδιάστατου χώρου
 126. Ρόκος Παντελής - Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί εις τον χώρον των δυο διαστάσεων
 127. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Α
 128. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Β (2η 1963)
 129. Σβερκός Κωνσταντίνος - Μαθήματα τριγωνομετρίας, οικονομικού & τεχνικού κύκλου (ΙΕΠ)
 130. Σβερκός Κωνσταντίνος - Τυπολόγιο Τριγωνομετρίας
 131. Σιδηρόπουλος Νίκος - Το κανονικό επτάγωνο και ο Αρχιμήδης
 132. Σκιαδάς Αναστάσιος - Γεωμετρία, επιπεδομετρία Α (2η)
 133. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους μηχανικά I
 134. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους περί της κατασκευής της πλευράς του εις τον κύκλονεγγεγραμμένου κανονικού επταγώνο
 135. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής
 136. Σταμάτης Ευάγγελος - Το Δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας 
 137. Σταυρίνος Παναγιώτης - Τα πέντε πλατωνικά στερεά
 138. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Γεωμετρίας
 139. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας
 140. Στρίκης Γεώργιος - Κυρτά κανονικά πολύεδρα
 141. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Πρόσκλησις εις τας μη ευκλείδειους γεωμετρίας
 142. Σφουντούρης Κ. - Γεωμετρικοί Τόποι
 143. Σφουντούρης Κ. - Προσδιορισμός Σημείου (Κατασκευαί Α') 
 144. Σφουντούρης Κ. - Κατασκευή Ευθείας (Κατασκευαί Β') 
 145. Σφουντούρης Κ. - Κατασκευή Τετραπλεύρων Κύκλων (Κατασκευαί Γ') 
 146. Σφουντούρης Κ. - Κατασκευή Τριγώνων (Κατασκευαί Δ')
 147. Σφουντούρης Κ. - Συνοπτική στερεομετρία
 148. Ταβανλής Χρήστος - Επίπεδος γεωμετρία 1 (2η)
 149. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 150. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 151. Τόγκας Πέτρος - Ευθύγραμμος τριγωνομετρία (8η)
 152. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (25η)
 153. Τόγκας Πέτρος - Μέγιστα κι ελάχιστα αλγεβρικών παραστάσεων
 154. Tόγκας Πέτρος - Διανυσματικός λογισμός
 155. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Α
 156. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Β
 157. Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Γενικές Ασκήσεις Γεωμετρίας (1962)
 158. Τσαούσης Κωνσταντίνος - Δυο νέα θεωρήματα (1974)
 159. Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (1968)
 160. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία 1,  επιπεδομετρία
 161. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί Α
 162. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί τόποι, γεωμετρικές κατασκευές
 163. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία μεθοδολογία (4η 1977)
 164. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της γεωμετρίας
 165. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών (διατριβή)
 166. Χατσόπουλος Ιωάννης - Μαθήματα γεωμετρίας, κωνικαί τομαί

πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 9, Βικάτος Α΄, Γεωργιακάκη Μεθοδολογία, Δημητρίου, Κανέλλος 1η έκδ. Επιπεδομετρίας,  Κουτίβας, Ντάνης Οικονομικού, Τσίντσιφας Στερεομετρία, Τόγκας Γεωμετρία + Τριγωνομετρία )
e-library.iep.edu.gr (μόνο 10, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
gtsintsifas.com (μόνο 3, του Τσίντσιφα πλην Στερεομετρίας)
mathematica.gr (μόνο 1, του Κυριαζή)
www.math.uoc.gr/~pamfilos (μόνο 3, του Πάμφιλου)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (όλα τα υπόλοιπα, 120+ βιβλία )


Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

παλια βοηθήματα


Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

3 σχόλια:

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ
  Στέλλα Σερεμετάκη Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας βρήκα τυχαία . Έμεινα ενεός !!! Κρίμα που είμαι " εις τας Δυσμάς του βίου μου " .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα μεγάλο μπράβο. Γι αυτό η Ελλάδα δεν θα πεθένει ποτέ. Γιατί έχει ανθρώπους μερακλήδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή